نویسنده = سید جواد اشکذری
تاریخ نگاری یک دهه تئاتر رضوی در مشهد

دوره 3، شماره 4و5، شهریور 1392، صفحه 71-77

سید جواد اشکذری