کلیدواژه‌ها = تذهیب
تذهیب قرآن در آناتولی

دوره 6، شماره18، آذر 1395، صفحه 32-37

مهدی صحراگرد


بررسی ویژگی های تزیینی قرآن های مترجَم خطی موجود در موزه آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 4و5، شهریور 1392، صفحه 10-17

ابوالفضل صادق پور فیروز آباد؛ مریم خلیل زاده مقدم