کلیدواژه‌ها = حرم الإمام الرضا (ع)
قبةّ حرم الإمام الرضا (علیه السلام)

دوره 9، گزیده مقالات به زبان عربی، خرداد 1398، صفحه 18-24

رجب علی لباف خانیکی