درباره نشریه

گروه هنرپژوهی رضوان در گذشته اقدام به انتشار نشریه‌ای به نام «هنرنامه» می نمود که پس از چاپ 11 شماره، با هدف ارتقاء کیفی محتوا وایجاد تغییراتی در شکل آن با نام «آستان هنر» به کار خویش ادامه داده است. این فصلنامه که  به عنوان هنرنامه آستان قدس رضوی، توسط گروه هنر پژوهی رضوان تدوین می شود، ضمن بررسی هنرهای ایرانی اسلامی همراه با مقالات ارزشمند پژوهشگران برجسته کشور و با نگاهی ویژه به مقوله هنر در آستان قدس رضوی، به بررسی و تعمق در هنرهای به کار رفته در مجموعه حرم مطهر رضوی پرداخته و گوشه هایی از ابعاد هنری این گنجینه معنوی را معرفی می نماید.

فصلنامه آستان هنر در پایگاه زیر نمایه شده است

  • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)