هنراسلامی

نویسندگان

1 مترجم/ هنرمند نقاشی ایرانی

2 مترجم

چکیده

این متن ترجمه مقدمه کتاب هنرهای اسلامی 1نوشته ج. م راجرز 2 است. متن کتاب ذکر کلیاتی در باب هنر اس امی است و هر چند آراء و نظریات مطرح شده در چنین نوشته هایی، مورد تأیید و توافق کامل پژوهشگران هنر اسلامی نیست، با این حال از دو جهت سودمند به نظر می رسد؛ نخست آنکه ما را از نتایج تحقیقات و بررسی های مشرق شناسان در زمینه هنر اسلامی بهره مند می سازد، دوم آنکه تفسیرها و تأویل های نادرست محققان غربی را گاه در خلال چنین متن هایی نمایان می سازد که این خود، مسئولیت ما را در معرفی صحیح هنر اسلامی به جامعه هنری در سطح جهان تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها