نقاره زنی یکی از آیین های قدیمی حرم مطهر رضوی است که با قدمتی حدود 600 سال تاکنون بدون وقفه، در نقاره خانه حرم رضوی اجرا شده است . چو از دل برآید...

نویسنده

چکیده

-