وارث هنر دوران تیموری و ترکمانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هنرمند نقاشی ایرانی

چکیده

تذهیب دوره صفوی به لحاظ سبک و سیاق، ادامه همان سنتهای دوره تبریز ترکمانان بو و تفاوتش با آنها در این بود که در قرن دهم این دو شیوه در هم آمیخت و سبک تذهیب صفوی را پدید آورد. اطلاعات کمی از هنرمندان تذهیب این دوره در دست است و نام اندک هنرمندان این دوره از ترقیمه برخی از نسخه ها به دست می آید. برای به دست آوردن آگاهی بیشتر درباره تذهیب دوره صفوی لازم است آثار بیشتری مورد بررسی قرار گیرد که در این مقاله ضمن بررسی مختصری از تذهیب دوره صفوی شماری از نسخه های قرآنی مذهیب محفوظ در مجموعه آستان قدس رضوی معرفی می شود.