طلا کاری گنبد حرم امام رضا علیه السلام

نویسنده

کارشناسی ارشد ایران شناسی

چکیده

گنبد حرم امام رضا(علیه السام) مهم ترین و معروف ترین نماد این مجموعه است. نمای طلای این گنبد را شاه تهماسب اول صفوی ساخت و دو تن از جانشینان وی، شاه عباس اول و شاه سلیمان آن را تعمیر و کتیبه هایی به آن اضافه کردند. علاوه بر آن، دو بار دیگر در سال 1290 ش. و 1359 ش. این نما تعمیر و مرمت شد. مقالۀ حاضر با استفاده از اسناد و تصاویر آرشیو آستان قدس و منابع تاریخی، به بررسی تاریخچۀ نمای طلا و بازساز یهای آن می پردازد و ضمن بررسی مشکلات و موانع نماکاری جدید، به نحوۀ تأثیر این کتیبه بر کتیبه های دیگر حرم اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها