شکوه کاشی زرین فام در محراب های حرم مطهر رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر هنر اسلامی

چکیده

در سفال گری ایران، و از میان شیوه ها و فنون ب هکار رفته در تزئین سفالینه ها، نقاشی با لعاب زرین فام یکی از دشوار ترین و در عین حال زیبا ترین رو شها است. تنوع رنگ و نمایش قوس و قزح مانند آن، که در اکثر موارد، به طور مستقیم حاصل تغییرعواملی همچون ترکیبات پیگمنت ها و فعل و انفعالات داخلی کوره است، این فن را به یکی از جذاب ترین شیو ههای تزئین در سفالگری تبدیل کرده است. در همین راستا، سا لهاست که در زمینه شناخت ویژگی ها، فرمول و فن پخت سفا لهای زری نفام، اختلاف نظر فراوانی میان اهل فن و پژوهشگران پدید آمده است. محراب های زرین فام حرم امام رضا(علیه السلام) در اوایل سده هفتم هجری همزمان با دست یابی سفالگران به فنون پیشرفته لعاب سازی، و استفاده از خمیر شیشه برای ساخت بدنه، تولید گردید. فن ساخت و پخت لعاب زرین فام در سد ه های هفتم و هشتم هجری تقریبا منحصر به دو خاندان کاشیکار (زید و طاهر) از اهالی کاشان بوده،که نمون ههای موجود در موزه و حرم امام هشتم(علیه السلام) از جمله بهترین نمون ههای همکاری میان این دو خاندان سفالگر به حساب می آید. در این نوشتار تاریخچه و چگونگی اجرای این نوع کاشی و شکوفایی آن در قرون ششم و هفتم هجری بررسی می گردد و همچنین محرا بهای زرین فام حرم مطهر رضوی توصیف می گردد.

کلیدواژه‌ها