چگونگی وقف آثار هنری و بازسازی حرم امام رضا علیه السلام در دوره شاه عباس اول (1) برگرفته از کتاب شاه عباس و بازسازی ایران1 /شیلا کنبی

مطالب عمومی

نویسنده

مترجم