بررسی صندوق ها و ضریح های قدیمی رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

در بیش از هزار سال تاریخ بقعۀ مطهّر رضوی، صندو قها و ضریح هایی متعدّد بر روی مزار امام رضا (علیه السلام) نصب شده که اغلب آنها دارای ویژگیهای فنّی و تزیینات هنری فاخری بوده است. با توجّه به تغییرات، جا به جایی ها و تعمیرات متعدّد این آثار، دربارۀ بانیان، صنعتگران و هنرمندان سازنده و ویژگیهای این ضریح ها و صندو قها، نکات مبهمی وجود داشته است به رغم مطالعات ارزشمندی که تاکنون در این باره انجام شده، آنچه اصلاح تحقیقات قبلی را ضروری ساخته، منابع و اسنادی است که در طی سا لهای اخیر به دست آمده است. این مقاله به بازسازی سیر تغییر و تحوّلات صندو قها و ضریح ها از ابتدا تا پیش از ضریح جدید و ویژگیهای هنری و فنّی آنها، بر اساس متون و اسناد می پردازد. در بیش از هزار سال تاریخ بقعۀ مطهّر رضوی، صندو قها و ضریح هایی متعدّد بر روی مزار امام رضا (علیه السلام) نصب شده که اغلب آنها دارای ویژگیهای فنّی و تزیینات هنری فاخری بوده است. با توجّه به تغییرات، جا به جایی ها و تعمیرات متعدّد این آثار، دربارۀ بانیان، صنعتگران
و هنرمندان سازنده و ویژگیهای این ضریح ها و صندو قها، نکات مبهمی وجود داشته است. به رغم مطالعات ارزشمندی که تاکنون در این باره انجام شده، آنچه اصلاح تحقیقات قبلی را ضروری ساخته، منابع و اسنادی است که در طی سا لهای اخیر به دست آمده است. این مقاله به بازسازی سیر تغییر و تحوّلات صندو قها و ضریح ها از ابتدا تا پیش از ضریح جدید و ویژگیهای هنری و فنّی آنها، بر اساس متون و اسناد می پردازد.

کلیدواژه‌ها