مروری بر کتابت های نستعلیق مناجات نامه حضرت امیر (علیه السلام)

نویسنده

دکترای تاریخ تحلیلی-تطبیقی هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران .