یادی از مصنع آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ محلی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

چکیده

در این مقاله به بررسی مختصر آثار و زندگی میرزا طاهر رضوی، یکی از رجال گمنام آستان قدس رضوی پرداخته می شود. نام وی علیرغم استعدادش در شعر، نقاشی، خط، ساعت سازی و هنروری کمتر مطرح شده است و با توجّه به عدم چاپ آثارش و در اختیار نبودن معدود آثار چاپ شده، شناختی از وی در بین هنرمندان و نام آوران مشهد وجود ندارد. در این بررسی ابتدا شرحی مختصر از زندگی وی با توجّه به تحقیقات انجام شده و اسناد و نسخ خطی همراه با نمونه هایی آورده می شود و سپس جنبه های مختلف هنری وی با توجّه به آثار باقی مانده مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها