درب طلا و نقره پیش روی مبارک، موجود در موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس موزه

چکیده

با دقّت در هنر صنعتگران که در ساختن در بهای طلا و نقره و چوبی حرم مطهر امام رضا(ع) مشهود است، درمی یابیم که در ساختن یک درب علاوه بر استمداد گرفتن از ذوق و مهارتهای هنری، به جنبه های معنوی آن اعم از حدیث و روایت در منزلت اهل بیت(ع) و امام شناسی و آیاتی که در شأن و مقام ائمۀ طاهرین(ع) آمده است، استفاده نموده اند. همچنین به استفاده از اشعاری که موجب تعالی روح است، توجّه کافی و وافی شده است. علاوه برآن نشان م یدهد که اکثر سلاطین و بزرگان کوشیده اند به هر نحوی خود را جزو نوکران حضرت قلمداد کنند و برای توشۀ آخرت خود سوسوی امیدی بفرستند که در این هنر به تمام این ابعاد توجّه شده است. از آن جمله، درب طلا و نقره کاری شدۀ موجود در موزۀ آستان قدس رضوی است که در سال ۱۲۷۲ قمری به دستور ناصرالدین شاه قاجار و در زمان نایب التّولیۀ وقت، مرحوم میرزا محمّد حسین عضدالملک قزوینی، طلا و نقره کاری و یک سمت آن مجدّدا در دورۀ پهلوی اوّل در سال ۱۳۱۷ شمسی نقره کاری شده است. این درب اوج هنر هنرمندانی است که با وجود سختی کار با فلز، از آن ظری فترین آثار معرق و منبت را ساخته اند.