مقرنس کاری در حرم امام رضا (ع) به روایت اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس نمای هسازی اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده

یکی از عناصر تزیینی معماری که در زیباسازی بناهای ایرانی به خصوص مساجد و مقبره ها نقش مهمّی دارد، مقرنس کاری است. این عنصر معماری و تزیینی در دوران معماری اسامی، چه از لحاظ کثرت استعمال و چه از نظر تعدّد و مواد و چه از جهت وسعت عالم اسلام اهمیت به خصوصی دارد و شاید به علّت همین شرایط بوده است که این تزیین را روشی اسلامی دانسته اند. در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، ۶۳ سند با موضوع مقرن سکاری های قسمت های مختلف حرم مطهّر وجود دارد که درقالب دفاتر روزنامچۀ تعمیرات، قبض وصول پرداخت حق الزحمۀ معماران وکاشی کاران، برات های هزینه، صورتهای جمع وخرج، دفاتر توجیهات و قراردادهای استیفانامچه تنظیم شده است. قدیمی ترین تاریخ موجود در این اسناد مربوط به سال ۱۱۴۷ ق. و دورۀ افشاریه است. اسناد این مجموعه یکی از منابع مفید اطّلاعاتی است که نکات ارزنده ای را در زمینۀ معماری مقرنس های زیبا و هنرمندانۀ حرم رضوی به پژوهشگران و علاقه مندان در این زمینه می آموزد.

کلیدواژه‌ها