اسماعیل بیگ؛ نقاش و هنرمند آستان قدس در دوره افشاریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس نمای هسازی اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده

در آرامگاه امامان، امامزادگان و شخصیت های مهمی که دارای
گنبد و بارگاه و حریم هستند، عموماً نقاشی هایی از انواع
مختلف آن به چشم می خورد. حرم مطهر امام رضا (ع)در ایران
نیز از جمله این بناهاست که در دوره های مختلف همواره مورد
توجّه هنرمندان و حامیان آنها بوده است. هنر نقاشی و تزیینات
هنری در قسمت های زیادی از صحن و سرای حرم رضوی شکوفا
شد و هنرمندانی در این عصر به ظهور رسیدند که بر طبق اسناد
موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
تنها در محدودۀ زمانی مشخص نامشان درخشان گشت و بعد
از آن دوره، دیگر نامی از ایشان به میان نیامد؛ از جمله این افراد
«اساعیل بیگ نقاش » است که در این پژوهش تا حدودی با
خدمات این هنرمند برجسته آشنا خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها