گونه شناسی و بررسی کاشی کاری حرم مطهر رضوی در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمّت آثار تاریخی

چکیده

از جمله مهم ترین تزیینات معماری حرم مطهر امام رضا علیه السّلام، هنر کاشی کاری است. منظور ما در این مقاله از کاشی کاری معاصر شامل
آثاری است که پس از دوران قاجار تا کنون ساخته شده است. شاید رسیدن به یک تقسیم بندی و شاکلۀ مشخص در گونه شناسی این کاشی ها کار چندان آسانی نباشد چرا که به تناسب فضا از روشها و سبک هاییمتعدّد در خلق این آثار بهره گرفته شده است. در مجموع برخی از این آثار کاملاً با سبک های تیموری و صفوی سازگارند و برخی دیگر که در فضاهای نوساز قرار گرفته اند بیشتر سلایق روز را به خود گرفته اند. در نمونه سازی و جایگزینی کاشی های نو به جای کاشی های فرسوده غالباً پیروی و الگوبرداری از طرح و رنگ اصیل اثر مدّ نظر بوده است. در کاشی کاری معاصر به طرزی آشکار از طرح ها و شیوه های سایه پردازی و گل فرنگی های قاجاری پرهیز شده و در عوض پایبندی به سبک و سیاق
دورۀ صفوی بسیار مشهود است.