نفایس حرم مطهر رضوی در عصر قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بنیاد پژوه شهای اسلامی

چکیده

از عصر قاجاریه طومارها، کتابچه ها و اسنادی باقی مانده که در آنها املاک و دارایی های آستان قدس رضوی نوشته شده است. یکی از این کتابچه ها به نام «کتابچۀ موقوفات آستانۀ رضوی» مربوط به سال ۱۲۸۵ هجری قمری است. این کتاب بی نظیر حاوی سیاهۀ املاک و
اموال، دارایی ها و اسامی عمّال و خدّام آستانه است. مقالۀ پیش رو ضمن معرّفی کتابچه و با تأکید بر بخش اموال نفیس منقول مندرج در آن به بیان اهدای نذورات و اشیای نفیسی پرداخته که واقفان نیک اندیش در طول تاریخ به حرم داده اند و همّت خویش را در خلق آثاری ارزشمند در حرم به منصۀ ظهور گذاشته اند. در ادامه به حرص و جسارت افرادی نیز اشاره شده که در غارت این املاک و اشیای نفیس آستانه از هیچ چیز فروگذار نکرده اند و در آخر با ذکر بعضی از نسخه های سیاهه اموالی و املاکی به تلاش برخی از صاحب منصبان آستانه در حفظ این املاک و اشیای ارزشمند، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها