مشاغل هنری موجود در اسناد تعمیرات آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس نمای هسازی اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس مشهد

چکیده

با نگاهی به اسناد تعمیرات حرم مطهر و اماکن متبرکۀ رضوی به اطّلاعاتی در مورد مشاغل، نام اشخاص مرتبط با این تعمیرات، میزان اجرت و شغل آنان، مکان های تعمیر شده و مصالح به کارگرفته شده برمی خوریم. اسناد مربوط به مشاغلی مانند سرکاردار عمارات، بنا، بیل دار، فعله، عمله، کاشی تراش، کاشی پز، سنگ تراش، معمار، معمارباشی، گچ بر، مشرف تعمیرات، نقاش، کاشی کار و ناظر تعمیرات تقریباً در هر سه دورۀ تاریخی صفویه، افشاریه و قاجاریه در آرشیو مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی یافت می شود. اینها، مشاغل عمومی مربوط به تعمیرات و ساخت و سازهای حرم مطهر امام رضا(ع) هستند. طراح کاشی، کتیبه نویس، معرق تراش و نقاش زرگر از جمله مشاغل ویژه و هنرمندانۀ یاد شده در این اسناد هستند. دراین پژوهش سعی می کنیم به معرفی اسنادی که در آنها ازکارکنان صاحب مشاغل هنری یادشده نام و نشانی آمده، بپردازیم.

کلیدواژه‌ها