یادنام....هنرمند قالیباف ، عبدالمحمد عمواوغلی (کهنمویی)

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ. پژوهشگر گروه تراجم بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.