مسجد هفتادو دو تن (شاه) مشهد و و تزیینات نقاشی دیواری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مسجد هفتادودوتن یا شاه از بناهای شاخص عصر تیموری در مشهد است که امروزه در مجاورت مجموعۀ حرم مطهر رضوی قرار گرفته است. این اثر که در اصل یک بنای آرامگاهی و احتمالاً متعلق به یکر از اُمرای تیموری به نام امیرملک شاه است، دارای تزیینات مفصّل کاشی کاری ونقاشی دیواری است. کتیبه ها و تغییراتی که در تزیینات آن مشاهده می شود نشانه هایی از تغییر کاربری بنا در عصر شاه سلطان حسین و سال 1119 ق را تایید می کند. دیوارنگاره ها در گنبدخانۀ مرکزی بنا متمرکز است و ترکیبی از شیو ه های متعدد تزئینی این عصر شامل لایه چین طلاچسبانی، گچ بری و نقاشی دیواری است. نقوش علاوه بر کتیبه های نقاشی شامل نقوش اسلیمی، ختایی و ترنج بندی های متعدد است.

کلیدواژه‌ها