بافت شهری اطراف حرم مطهر رضوی به روایت تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس عکس و کارشناس مسئول بخش اطلا عرسانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

چکیده

شناخت هویت تاریخی و اجتماعی شهرها در ایران، به خصوص شهرهای مذهبی و از جمله شهر مشهد، بدون توجه به اسناد تصویری تقریباً کاری غیرمعقول و غیرقابل اعتماد خواهد بود. عکاسان مختلف در دویست سال اخیر به محض اطلاع از قابلیت و توانمندی هنر و صنعت عکاسی برای ثبت وقایع و شناخت این هویت، عکس های ارزشمندی از آثار و ابنیۀ تاریخی و بافت قدیمی ایران و از جمله خراسان بزرگ و شهر مشهد در اختیار ما قرار داده اند. هدف از نگارش این مقاله آشنایی با وضعیت و گسترش شهرهای خراسان، به خصوص شهر مشهد با توجه به موقعیت مهم آن در دو قرن اخیر، با استناد بر عکس های موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس است.

کلیدواژه‌ها