قرآن نویسی در سد ههای نخست (1) قرآن وقفی علی بن حیدر جلالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گرو ه معماری

چکیده

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی شماری قرآن و جزوات پراکنده نگهداری می شود که در سال 1348 شمسی از فضای بین دو پوشش سقف کتابخانۀ سابق در ضلع جنوبی بقعۀ مطهر پیدا شد. این قرآن ها که شمارشان حدود هزاروهفتصد جلد است نسخه های قدیمی و عمدتاً نفیسی از سده های نخست هجری است. ده جلد از این مجموعه به قرآنی اختصاص دارد که از سوی شخصی به نام علی بن حیدربن اسحاق جلالی به سال 504 قمری بر حرم امام رضا علیه السلام وقف شده است. این نسخه به قلم کوفی اولیه کتابت شده و الواح مذهب نفیسی در آغاز هر جزو دارد. این مقاله به معرفی این نسخه می پردازد.