درهای نفیس وقفی حرم مطهر رضوی در دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

چکیده

این مقاله سعی بر آن دارد تا به صورت مختصر درهای طلا، نقره و چوبی ارزشمندی را که در دورۀ حکومت قاجار در ایران، بین سا لهای ۱۲۱۰ تا
۱۳۴۴ ه .ق، در بقعۀ مطهّر رضوی، روا قها و صحن های آن توسّط اشخاص مختلف وقف شده است، معرّفی نماید و اطلاعاتی در خصوص سرنوشت این درها، واقفین، سال ساخت، اندازه و ابعاد، جنس درها، برخی هنرهای به کار رفته در آن و همچنین مطالب مهمّی که بر روی این درها مکتوب شده، ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها